Zemní práce - Antonín Černý

Nabídka služeb

Nabízím veškeré zemní práce:
 
- hloubení základů
- výkopy základových pasů pro stavby

- výkopy podezdívek pro ploty

- výkopy pro inženýrské sítě

- jámy pro bazény, jímky a jiné

- nakládání sypkého materiálu

- zprostředkování dopravy a odvozu
- terénní úpravy
- demolice
- pokládky skruží
- trhání pařezů
- jednodušší jeřábové práce (do 3m)
- další zemní práce dle dohody